האתגר יומי - 2021-09-18

00:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
מחיקה
ביטול
הערה
רמז
?
פתרון
מחיקה